Keitä olemme

PlusTerveys Koskensuu
2630918-8

Keskustori 5, 33100 Tampere
+358 322 3122 9

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Nimi: Marianne Stenman
Puh: +358 322 3122 9

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi ja palvelujen kehittäminen. Tietojen käsittely auttaa meitä tarjoamaan parempaa palvelua, kommunikoimaan tehokkaasti asiakkaidemme kanssa ja pitämään asiakasrekisterimme ajan tasalla.

Kenelle jaamme tietosi

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, ellei laki tai viranomaismääräys sitä vaadi. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa yhteistyökumppaneille, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijänä Koskensuun puolesta ja noudattavat tietosuojaselosteen mukaisia käytäntöjä.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Tietojen säilytysaika voi vaihdella riippuen tietojen luonteesta ja käsittelyn tarkoituksesta. Esimerkiksi lakisääteiset velvoitteet, kuten kirjanpitolaki, voivat edellyttää tiettyjen tietojen säilyttämistä pidemmän aikaa.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

1) Tarkastaa itseä koskevat henkilötiedot.
2) Vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
3) Vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin liittyen.
4) Pyynnöstä saada tiedot siitä, kenelle tietoja on luovutettu tai kenelle tietoja on tarkoitus luovuttaa.
5) Peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, jos käsittely perustuu suostumukseen.

Minne tietosi lähetetään

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että tietojen käsittely, siirto ja säilytys noudattavat voimassa olevia tietosuojalakeja ja -asetuksia.

Evästeet